Portfölj

Ett utdrag av översatta texter:

Eng:

Czech chickens are an old landrace, the history of which can be traced back for centuries. The first mention dates from 1205, when a flock of the Czech chickens was presented to Valdemar II of Denmark as a wedding gift on his marriage to Czech princess Margaret of Bohemia. They used to be kept in a larger number of colours, most often in a combination of gold and wild colour. Czech chickens come from peasant chickens, indigenous chicken breeds commonly kept on the Czech territory until the half of 19th century. Since the mid-19th century, these autochthonous chickens were cross-bred with imported chicken breeds from abroad and pure Czech chickens were threatened with extinction.

 

 

There was once a big brown bear, and he lived in a hollow tree on the edge of a wood. The big bear was very fond of his house, for it was a nice big hollow, high enough for him to walk in at the front door without stooping, and at with plenty of room inside.


There are five runestone types: Crimson, Indigo, Obsidian, Golden, and Alabaster. Each runestone affects skills differently. For example, adding a Crimson Runestone to a skill may enhance its damage, while adding an Alabaster Runestone might add a stun effect.

You’ll be able to place a runestone in each of your seven skills by opening the Skills screen. A rune’s specific effect on a skill is explained through a tooltip.
Sve:

Tjeckiska lanthöns är en gammal lantras, vars historia kan spåras århundraden tillbaka. Första gången den omnämns är 1205, när en flock tjeckiska lanthöns skänktes till kung Valdemar II av Danmark i bröllopsgåva när han gifte sig med den tjeckiska prinsessan Dagmar av Böhmen. Hönsen fanns i flera färger, oftast i en blandning av guld och vildfärg. Tjeckiska lanthöns härstammar från bondhöns, en vanlig, inhemsk ras som föddes upp i Tjeckien fram till första halvan av 1900-talet. På mitten av 1900-talet börjare denna ursprungliga ras korsas med hönsraser som importerats från utlandet, vilket nära nog utrotade den tjeckiska lantrasen
Det var en gång en stor brun björn som bodde i ett ihåligt träd i kanten av skogen. Den stora björnen tyckte väldigt mycket om sitt hus, ty det var ett stort fint hål. Det var tillräckligt högt för att han skulle kunna gå in genom ytterdörren utan att behöva huka sig, och hade gott om plats där inne.


Det finns fem typer av runstenar: Crimson, Indigo, Obsidian, Golden och Alabaster. Varje runsten har olika effekter på skillsen. Om man till exempel lägger till Crimson till en skill gör den större skada, medan en Alabaster kan lamslå fiender.

Du kan sätta en runsten i var och en av dina sju skills genom att öppna Skills-menyn. En runstens specifika effekt visas i en liten ruta när pekaren hålls över den.