Välkommen! Welcome!

Jag heter Melindah och jobbar som översättare och korrekturläsare under namnet MBL Translations.  Jag är dessutom medlem i Svenska Facköversättarföreningen (SFÖ)
Läs under de olika flikarna för mer information om både mig och vad jag kan göra för dig som både privatperson och företag.

Källspråk: engelska, danska, norska
Målspråk: svenska, engelska


My name is Melindah and I work as a translator and proof reader under the name MBL Translations. I am also a member of The Swedish Association of Professional Translators (SFÖ).
Look around the site for more information about me and what I can do for you or your company.

Source languages: English, Danish, Norwegian
Target language: Swedish, English